WNĘTRZE PRZYCHODNI - 1000m²

 

Projekt przebudowy wnętrza budynku międzywojennej willi w Kutnie pełniącej obecnie funkcję usługową wraz z projektem wnętrza znajdującej się w nim przychodni lekarskiej.

Główne założenia projektowe:

- zachowanie zabytkowego chartakteru budynku przy jednoczesnym dostosowaniu do obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów dla obiektów służby zdrowia.

- wprowadzenie w historyczną tkankę obiektu nowoczesnych technologii bez utraty jej wyglądu.

Woman with Attitude
wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu wnętrze domu